حمایت مالی از محفل عهد جهانی

  1. خیّرین محترم و اعضای محفل عهد می‌توانند برای تقویت و گسترش این پویش مهدوی و سرعت‌بخشیدن به جهانی‌شدن آن، اقدام به حمایت مالی از این محفل کنند و با توجه به تمکن مالی خود، هرمقدار که برایشان امکان داشته باشد، به یکی از 2 روش زیر پرداخت نمایند:
    روش 1 : از طریق درگاه موجود در آدرس GlobalAhd.ir/checkout اقدام به پرداخت الکترونیکی کنند.
    روش 2 : با ارسال واژه حمایت به سامانه پیامکی 30002763 شماره حساب دریافت کنند و به صورت بانکی پرداخت کنند.
پیمایش به بالا